Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.wooliny.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.wooliny.pl poprzez sklep.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sprzedawca, zgodnie z punktem 2 Regulaminu
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.azjacentralna.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zamówienia w sklepie www.wooliny.pl

 14. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres biuro@wooliny.pl

 15.  

  Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda na nie nie zostanie cofnięta

 16. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze sklepu www.azjacentranla.pl, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wysyłkowe oraz księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z poleceniami Administratora.

 17.  

  Konsument ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij e-maila na adres: biuro@wooliny.pl